Predstavljamo vam 1. generacijo
udeležencev programa BusinessClass®!
Prijavi se še ti

Udeleženci 1. generacije programa BusinessClass®
Študij: Tržno komuniciranje, marketing, odnosi z javnostmi.

Kaj počnem?

Kot del ''customer relationship'' ekipe A1 Slovenija sodelujem na različnih projektih, preko katerih spremljamo ''customer journey'' A1 uporabnikov in skrbimo, da je njihova izkušnja z nami vedno najboljša.

Kaj mi je všeč pri delu?

Veliko mi pomenijo raznolikost delovnih nalog in projektov, sproščeni odnosi med sodelavci in vedno novi izzivi.

Zakaj BusinessClass®?

BusinessClass® je izjemna priložnost širjenja poslovne mreže, osvežitve znanj s področja podjetništva in nenazadnje tudi dela v enem izmed najboljših podjetij v Sloveniji. To je bila še ena izmed ključnih odločitev na moji karierni poti. Priporočam vsem, ki jo bodo znali izkoristiti.

TILEN MARKUN

Študij: Organizacija in management informacijskih sistemov.

Kaj počnem? 

Delam v podjetju SETCCE d.o.o., v oddelku prodaje. Moje glavne naloge so pridobivanje in ohranjanje odnosov s strankami, postavljanje digitalne strategije podjetja, vodenje projektov.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu mi je najbolj všeč širina znanja, ki jo pridobivam na področju upravljanja z digitalnimi transakcijami in pozitiven odnos sodelavcev.

Zakaj BusinessClass®? 

BusinessClass® bi priporočil vsem ambicioznim mladim ljudem, ki želijo široko nadgraditi svoja znanja in se dokazati v poslovnem svetu.

TAMARA TURK

Študij: Univerzitetni študij poslovne informatike.

Kaj počnem? 

Sem Vodja projektov v podjetju Grad d.d., kjer pripravljam dokumentacijo za certifikacijo novih programov, pripravljam različna besedila za objavo ter analiziram in spoznavam stranke ter posamezne poslovne procese z namenom digitalizacije marketinga.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri svojem delu samostojna in imam hkrati strokovno podporo mentorjev in nadrejenega, ki mi zaupa in me usmerja, moj prispevek je cenjen in zaželen. Pri tem mi zelo koristijo nasveti mentorjev in veščine, ki jih pridobivam na BusinessClassu.

Zakaj BusinessClass®? 

Program BusinessClass® te izkleše v posameznika, ki zna bolj odgovorno voditi svoje življenje v smeri zastavljenih ciljev.

Študij: Ekonomija.

Kaj počnem? 

Petrol d.d., področje logistika, kjer sodelujem pri pripravi strateških projektov v oskrbovalni verigi. 

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu mi je najbolj všeč vsakodnevno soočanje z novimi izzivi in neprestane priložnosti za učenje.

Zakaj BusinessClass®? 

V program BusinessClass® sem se vpisal z namenom, da pridobim čim več novih znanj, ki mi bodo pomagala pri razvoju kariere in da spoznam čim več novih ljudi.Zakaj BusinessClass? BusinessClass bi priporočil vsem ambicioznim mladim ljudem, ki želijo široko nadgraditi svoja znanja in se dokazati v poslovnem svetu.

TANJA MIMOVIĆ

Študij: Magistra poslovnih ved.

Kaj počnem? 

Delam v podjetju Gorenje d.d., na oddelku tržnega komuniciranja. Vključena sem v različne projekte, vse od sponzorstva pri rokometu (#simplyfans kampanja), do sodelovanja pri ustvarjanju vsebin za socialna omrežja Gorenja. Sama tudi kreiram in operativno izvajam strategijo za Instagram (profil gorenje_global, podprora tujimi trgom).

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu mi je najbolj všeč, da gre za projektno delo, ki je samo po sebi dinamično. Sem namreč človek, ki rabi veliko akcije in raznolikosti.

Zakaj BusinessClass®? 

V program BusinessClass® sem se vpisala predvsem, ker sem videla priložnost za novo pot, ki mi bo prinesla ogromno novega znanja in kvalitetnih izkušenj. Obenem pa veliko novih poznanstev in vpogled v delovanje uspešnih slovenskih podjetij. #dobraodločitev #topizkušnja

Študij: Psihologija.

Kaj počnem? 

Zaposlena sem na oddelku Ravnanja s človeškimi viri v podjetju Petrol, kjer se trenutno ukvarjam z razvojem kadrov.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu so mi najbolj všeč ljudje, izzivov pa mi tudi ne zmanjka.

Zakaj BusinessClass®? 

BusinessClass® bi priporočila vsakomur, ki želi znanja in širino poslovnega sveta (četudi še nima izkušenj s področja).

Študij: Kemijsko inženirstvo, nanoznanosti in nanotehnologije.

Kaj počnem? 

Delam v Razvojnem centru Novi Materiali, v podružnici Nanomateriali v Steklarni Hrastnik, kjer se ukvarjam s projektnim delom na področju optimizacije pretvorbe energije.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu me najbolj privlači upravljanje s spremembami, celovito oblikovanje novih rešitev in njihova trajnostna implementacija v okolju.

Zakaj BusinessClass®? 

BusinessClass® bi priporočal tistim, ki jih zanima jutrišnji svet in njihova aktivna vloga v njem.

TJAŠA LAVRIČ

Študij: Pravnica.

Kaj počnem? 

Trenutno delam v Odvetniški družbi Sibinčič Križanec kot poslovna vodja oz. business development pisarne. Moje delo zajema skrb za obstoječe stranke in možnost pridobivanja novih strank, ugled pisarne na spletnih omrežjih in organizacija dogodkov.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri mojem delu mi je najbolj všeč, da lahko združim prav vse kar me zanima in sem pri tem samostojna in kreativna.

Zakaj BusinessClass®? 

Vedno sem uživala v organizaciji dogodkov, komuniciranju s strankami in digitalnem marketingu. Ravno zaradi tega sem se vpisala v BusinessClass® program, ker sem želela,  pridobiti širšo sliko in dodatno znanje, ki ga kot pravnica nisem imela, z namenom, da najdem sebi primerno kariero. BusinessClass® je dobra iztočnica za nadaljnjo kariero, saj ti spremeni celoten pogled na poslovni svet.

Študij: Poslovna informatika.

Kaj počnem? 

Delam na A1 Slovenija, na oddelku za razvoj digitalnih produktov in inovacije, kjer ustvarjamo nove produkte in storitve.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu mi je najbolj všeč, da sem lahko samostojen, da mi sodelavci zaupajo in je delovno okolje sproščeno. 

Zakaj BusinessClass®? 

Na program BusinessClass® sem se vpisal, ker sem želel pridobiti nova znanja in izkušnje. Business Class bi priporočal zato, ker  pridobiš ogromno odličnih kontaktov in znanj katerih ne moreš pridobiti drugje.

Študij: Politologija - smer Analiza politik in javna uprava.

Kaj počnem? 

Delam v Steklarni Hrastnik na oddelku prodaje - namizno steklo Vitrum. Moje delovno mesto je samostojni komercialist v prodaji. Delovno mesto zajema celotno podporo Frontofficu ter komuniciranje z ostalimi operativnimi oddelki v podjetju, ki so ključni za realizacijo naročil kupcev (B2B).

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu mi je všeč dinamika, ker dejansko niti en dan ni isti ter hkrati komuniciranje s strankami in ostalimi zaposlenimi v podjetju.

Zakaj BusinessClass®? 

Program BusinessClass® bi res priporočala vsem, ki še iščejo v sebi tisto pravo delovno iskrico in pa tistim, ki imajo radi izzive in delo z ljudmi.

Študij: Naravoslovje in ekonomija (gospodarski geoinženiring).

Kaj počnem? 

V Pivovarni Laško Union, ki je del skupine Heineken, pomagam na področju energetike, pri projektih ter vodenju dokumentacije.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Dejstvo, da delam na energetiki, v kateri vidim prihodnost.

Zakaj BusinessClass®? 

Neverjetna razširitev poslovnega in privatnega network, ter priložnost dokazati se v poslovnem svetu – odlična odskočna deska za rast kariere!

KATJA BELOŠEVIĆ

Študij: Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

Kaj počnem? 

Delam v podjetju Lidl Slovenija, d.o.o. k.d. v kadrovski službi – razvoj kadrov. Moj vsakdan v Lidlu vključuje pomoč in podporo sodelavcem v recruitmentu, dodeljen pa mi je bil tudi mini projekt, ob katerem se zabavam vsakič, ko časovni pritisk okoli rednih ''must do-jev'' malo popusti.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu mi je najbolj všeč, da se redno soočam z novimi izzivi in rastem tako profesionalno kot tudi osebnostno.

Zakaj BusinessClass®? 

V program BusinessClass® sem se vpisala, da bi pridobila relevantna znanja, ki me bodo opremila za uspešen nastop na delovnem mestu. Tekom programa sem spoznala izjemne ljudi in se naučila stvari, ki mi bodo na moji karierni poti zagotovo prišle prav tudi po koncu programa.

GORAN MILETIĆ

Študij: Pravo.

Kaj počnem? 

Delam v družbi Gorenje kot del produktnega marketinga. Opravljam naloge višjega komercialista ter vsakodnevno rešujem izzive delovnih procesov.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Stik in vpogled v globalno poslovanje našega podjetja je tisto kar popestri moj delovnik in to je tisto kar me najbolj osrečuje.

Zakaj BusinessClass®? 

V program BusinessClass® sem se vpisal zato, ker pri nas tako efektivne platforme izobraževanja še nisem zasledil. Teorija je postala praksa in praksa je postala resničnost.

Študij: Politologija,  smer Študija politike in države.

Kaj počnem? 

Trenutno sem zaposlena v podjetju Studio moderna d.o.o. v oddelku marketinga. Delam za branda Wellneo in Liveactive, pri čemer skrbim za produkte in marketinške materiale povezane z njimi.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Najbolj mi je všeč to, da se vsak dan naučim nekaj novega in mi je ponujena možnost za tako profesionalno kot osebno rast.

Zakaj BusinessClass®? 

BusinessClassu® sem se pridružila zato, ker pričakujem od sebe več.

TIT ČRTOMIR KANDUČ

Študij: Strojništvo in metalurgija.

Kaj počnem? 

Sem Skrbnik tehnološko-proizvodnega sistema v Pivovarni Laško Union.

Zakaj BusinessClass®? 

Se v tebi skriva več? Iščeš družbo sebi enakih? Si želiš boljši jutri? En program, dve besedi: BusinessClass®.

MATEJA KREJAN

Študij: Pravo.

Kaj počnem? 

Zaposlena sem v Odvetniški družbi Sibinčič Križanec kot odvetniška pripravnica.

Zakaj BusinessClass®? 

V program BusinessClass® sem se vpisala, ker sem želela pridobiti praktične izkušnje s področja prava, ob tem pa stopiti še korak naprej in od uveljavljenih strokovnjakov pridobiti najrazličnejša dodatna znanja in veščine. Program BusinessClass bi priporočila vsem ambicioznim mladim z željo po uspešni karieri v poslovnem svetu,

Študij: Sem kreativna, komunikativna, družabna in ambiciozna diplomantka trženja ter izredna študentka managementa na podiplomskem študiju.

Kaj počnem? 

Trenutno sem preko programa BusinessClass zaposlena na Petrolu, kjer na oddelku Trženje pomagam pri spletnem uredništvu in socialnih omrežjih.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Pri delu mi je najbolj všeč vsebina dela, dinamična narava dela in sodelavci, ki so me lepo sprejeli.

Zakaj BusinessClass®? 

Program BusinessClass® bi priporočila predvsem zaradi ponujenih možnosti zaposlitve v uspešnih podjetjih in zaradi zelo kvalitetnega mentorskega programa, ki ti poleg zaposlitve ponuja podporo in nova znanja na področju vodenja. Posebna dodana vrednost programa so znani in strokovni mentorji ter gostje iz gospodarstva, ki so z nami delili svoje dragocene poslovne izkušnje.

NEŽA SOVINC

Študij: Etnologija in kulturna antropologija.

Kaj počnem? 

Kot del projektne organizacije prodaje v podjetju Lidl Slovenija
sodelujem pri projektih, kreiram vsebine in izvajam izobraževanja za zaposlene v prodaji.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Krasen občutek, ko pridobljena znanja postopoma pretvarjaš v prakso. Odlična ekipa sodelavcev. Dinamičnost in raznolikost nalog. Majhne in velike zmage.

Zakaj BusinessClass®? 

BusinessClass? BusinessClass® je enkratna priložnost za tiste, ki želijo aktivno soustvarjati prihodnost naših podjetij in nenehno razvijati svoje potenciale.

TJAŠA VALIČ

Študij: Inženirstvo materialov in še študiram metalurgijo.

Kaj počnem? 

Pomoč pri implementaciji metodologije TPM.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Odlično združuje inženirsko znanje in izkušnje iz mladinskega dela.

Zakaj BusinessClass®? 

BusinessClass® mi je predstavljal izziv, ki se je izkazal za odlično odskočno desko v karieri. V pol letnem izobraževanju sem dobila izredne priložnosti za mreženje, spoznavanje podjetij in izjemnih posameznikov, prav tako pa je odlična priložnost za osebni razvoj v želeno smer.

PETER DROLE

Študij: Anglistika.

Kaj počnem? 

Studio Moderna - Internet International.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Sem projektni vodja spletne prodaje za znamki LiveActive in Wellneo - sodelujem pri implementaciji in optimizaciji spletnih kampanj

Zakaj BusinessClass®? 

BusinessClass® bi priporočil vsem, ki želijo ustvarjati visoko dodano vrednost v najboljših slovenskih podjetjih.

LUKA DOVŠAK

Študij: Arhitektura.

Kaj počnem? 

Zaposlen sem v podjetju Petrol d.d., na oddelku Inovativni poslovni modeli in digitalizacija - natančneje prihodnost prodajnega mesta Petrol.

Kaj mi je všeč pri delu? 

Sem v manjšem oddelku, znotraj večje korporacije, kar pomeni, da lahko določene projekte izvedemo izjemno hitro. Odličen mentor in ekipa pa sta še pika na i.

Zakaj BusinessClass®? 

Boljše vprašanje je: Zakaj ne BusinessClass®? Odlična priložnost in izkušnja za vsakega, ki je ambiciozen in želi v življenju doseči nekaj več.
Želiš postati udeleženec 4. generacije BusinessClass®?


Vpiši svoje podatke in prvi boš obveščen o zaposlitvenih priložnostih!
Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve
Cankarjeva 3
1000 Ljubljana

Telefon
00386 40 77 55 70

Email
[email protected]