Te zanimajo perspektivne pozicije pri naših
zaposlitvenih partnerjih?Spodaj preveri, katero podjetje išče prav tebe.

In ne skrbi, če se ne najdeš med razpisanimi pozicijami.
Oddaj svojo prijavo v program in potrudili se bomo, da zate najdemo ustrezen ''match''.Naši zaposlitveni partnerji


NAŠI ZAPOSLITVENI PARTNERJI SO USPEŠNA PODJETJA, KI SO SE PRIDRUŽILA PROGRAMU BUSINESSCLASS Z ZAVEZO, DA TI BODO OMOGOČILA PRIDOBITI KLJUČNA ZNANJA, IZKUŠNJE IN VEŠČINE ZA USPEH V POSLOVNEM SVETU.  

Big Bang

Big Bang je največji ponudnik avdio-video izdelkov in računalništva na slovenskem trgu. Ustvarjajo dolgoročno zadovoljstvo kupca, navdihujejo in bogatijo nove življenjske sloge tako, da utrjujejo partnerstvo z vodilnimi blagovnimi znamkami in izdelovalci. V podjetju spodbujajo zaposlene k razvijanju novih idej in storitev, hkrati namenjajo posebno pozornost razvijanju talentov in dobrim medsebojnim odnosom.

Sodelavec za produktni marketing (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Big Bang boš skrbel za produktni marketing izdelkov dobaviteljev in opravljal naslednje naloge:
• Ustvarjanje in iskanje novih priložnosti za čim boljšo predstavitev dobaviteljev.
• Izvajanje kreativnih marketinških projektov in aktivnosti.
• Aktivnosti za dvig prepoznavnosti blagovne znamke.
• Spremljanje uspešnosti marketinških kampanj.

Asistent v marketingu (m/ž)
V Big Bangu boš kot asistent v marketingu sodeloval pri pripravljanju in izvajanju marketinške strategije ter marketinških akcij in kampanj, tvoje naloge pa bodo tudi:
• Sodelovanje pri pripravljanju materialov in besedil za interno in eksterno komuniciranje (produktno in korporativno).
• Spremljanje uspešnosti marketinških kampanj.
• Spremljanje in sodelovanje pri projektih in aktivnostih v procesu trženja in drugih procesih.
Prijavi se

Petrol

Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb.  V podjetju čutijo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote.

V Petrolu iščejo več perspektivnih, mladih kadrov, ki bodo pomagali pri uresničevanju njihove vizije in strategije na različnih področjih.

Skrbnik HR informacijskih sistemov (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Petrol boš vzdrževal organizacijsko strukturo za celotno Skupino Petrol:
• Nadgradnja in razvoj delovanja obstoječih procesov v SAP in GECKO.
• Prenos SAP in GECKO na trge Jugovzhodne Evrope.
• Generiranje in upravljanje obrazcev za letne, kvartalne, razvojne pogovore, ocenjevanje kompetenc, mentorskih načrtov ipd.

Sodelavec na področju HR (m/ž)
V kadrovskem oddelku Petrola boš nudil podporo pri implementaciji strategije razvoja kadrov in razvoja razvojnih in IT orodij:
• Razvoj mentorskega sistema.
• Povezava razvojnih načrtov z izvedbo izobraževanj.
• Sodelovanje z odvisnimi družbami na južnih trgih pri planiranju, poročanju in izvedbi strategije razvoja kadrov.

Vodja projektov na področju nepremičnin (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Petrol d. d., boš v oddelku nepremičnin sodeloval pri iskanju potencialnih kupcev ali najemnikov nepremičnin. Tvoje naloge bodo tudi:
• Priprava predloga načina prodaje ali oddaje, vodenje postopka prodaje in sooblikovanje predloga nabora poslovno nepotrebnih nepremičnin.
• Sodelovanje s cenilci, ostalimi OE gospodarskega subjekta, drugimi družbami in državnimi organi.
• Priprava gradiv za upravo družbe in pogodb, vodenje nepremičninskih evidenc in arhiva, postopkov pridobivanja in podeljevanja služnosti ter stavbnih pravic.

Junior nabavnik v splošni nabavi (m/ž)

V našem partnerskem podjetju Petrol d. d. boš odgovoren za izvajanje naročil in sklepanje nabavnih pogodb.
Tvoje naloge bodo tudi:
• Izvajanje in kontrola nabavnega procesa skladno z načrtovano časovnico in opredeljenimi viri.
• Centralno vzdrževanje matičnih podatkov skladno s pravili in skladno s
sklenjenimi nabavnimi pogodbami.
• Priprava in vnos projektnih vsebin, ki so podlaga za izvajanje nabavnega procesa.
• Sodelovanje z naročnikom in drugimi deležniki pri opredelitvi vsebine nabavnega posla.
• Spremljanje trga in dobaviteljev za produkte s svojega področja dela ter komunikacija z dobavitelji.
• Pregled in potrjevanje prejetih računov.
Prijavi se

Gorenjska banka

Gorenjska banka je praktična in prilagodljiva banka, ki daje komitente in njihove potrebe na prvo mesto. Zavezani so k visokim strokovnim, komunikacijskim in etičnim merilom. Imajo zavzet odnos do dela in ga temeljijo na medsebojnem spoštovanju, partnerstvu in sodelovanju. V podjetju dobro skrbijo za svoje zaposlene in aktivno spodbujajo novozaposlene k čim boljši vključitvi v podjetje.

Digital marketing specialist (m/ž)
Pri našemu partnerju, Gorenjski banki, boš pripravljal in izvajal strategije digitalnega oglaševanja skladno z marketinškimi strategijami produktov:
• Priprava, izvedba in optimizacija oglaševanja z Google Adwords, LinkedIn, Facebook, Instagram in uradna spletna stran ter ostali pripadajoči portali drugih družbenih medijev.
• Produkcija digitalnih vsebin.
• Pošiljanje newsletter-jev v povezavi z digitalnimi marketinškimi kampanjami.
Prijavi se

Gorenje

Gorenje spada med vodilne evropske ponudnike aparatov za dom. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko učinkovitimi gospodinjskimi aparati izboljšujejo kakovost bivanja uporabnikov Gorenjevih izdelkov v devetdesetih državah po svetu.

Produktni vodja (m/ž)
Pri zaposlitvenemu podjetju Gorenje boš skbel za razvoj novih produktov ter spreminjanje funkcionalnosti obstoječih. Tvoje naloge bodo: 
• Upravljanje celotnega življenskega cikla produktne skupine.
• Sodelovanje pri razvoju novih programov, izdelkov, blagovnih znamk, pri optimiranju obstoječih ter pri zapiranju linij starih generacij.
• Merjenje in ocenjevanje zadovoljstva strank oz. kupcev.
• Raziskovanje trga in iskanje novih trendov.
Prijavi se

Pivovarna Laško Union

V podjetju Pivovarna Laško Union so zavezani k aktivnostim, ki vodijo v družbeno koristnost, ki temeljijo na znanju in partnerskem sodelovanju. Za vodenje uspešne skupine, ki ustvarja vodilne blagovne znamke z dodano vrednostjo za kupce in lastnike, veliko vlagajo v razvoj kadrov.

Sodelavec v oddelku računovodstva in poročanja (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Pivovarna Laško Union boš odgovoren za upravljanje z računovodskimi informacijami glavne in pomožnih poslovnih knjig ter boš skrbel za:
• Finančno-računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov.
• Izvajanje notranjih finančno-računovodskih kontrol.
• Posodabljanje poslovnih procesov.
• Pripravo informacij za finančne analize ter planov in poročil notranjim in zunanjim deležnikom.

Junior brand manager (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Pivovarna Laško Union boš odgovoren za upravljanje z blagovno znamko Laško, kar pomeni naslednje delovne naloge:
• Samostojno vodenje in izvajanje manjših projektov (npr. Laško Guštfest, projekti na terenu, sodelovanje z ekipami na dogodkih itd.).
• Sodelovanje z ekipo trade-marketinga pri razvoju in implementaciji aktivnosti.
• Operativno sodelovanje na projektih (npr. Gremo v hribo, Pivo in cvetje itd.).

Business information manager (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Pivovarna Laško Union boš na področju distribucije sodeloval pri razvojnih projektih in njihovemu vodenju. Tvoje naloge bodo:
• Sodelovanje s poslovnimi uporabniki z namenom pridobivanja in razumevanja njihovih zahtev.
• Načrtovanje, izvedba in dokumentiranje sprememb poslovnih procesov.
• Konfiguriranje SAP ERP modulov glede na poslovne zahteve in izvajanje testiranj.
Prijavi se

Telemach

Telemach je uspešen ponudnik telekomunikacijskih storitev na slovenskem trgu. Osredotočeni so na napredne, visoko kakovostne in k uporabnikom usmerjene storitve, s katerimi je svet zabave in komunikacije preprosto dostopen kjerkoli. S kakovostno skrbjo za stranke in vlaganjem v tehnološke inovacije zagotavljajo storitve najvišje kakovosti številnim uporabnikom v Sloveniji.

HR strokovni sodelavec za obračun plač (mž)
V našem partnerskem podjetju Telemach boš skrbel obračun plač. Tvoje naloge bodo: 
• Zbiranje, urejanje in procesiranje vseh relevantnih podatkov, ki omogočajo pravočasno izvedbo obračuna plač. 
• Oddaja zakonsko predpisanih obrazcev povezanih z obračunom plač. 
• Priprava različnih analiz na področju obračuna plač.

Skrbnik ključnih kupcev (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Telemach boš skrbel za prodajo storitev ključnim uporabnikom in opravljal naslednje naloge: 
• Analiza potreb, priprava prodaje in neposredne prodaje vseh storitev iz portfelja storitev ključnim uporabnikom.
• Usklajevanje z notranjimi organizacijskimi enotami, ki so potrebne za izvedbo storitev in spremljanje izvajanja pogodbenih storitev.
• Stalno izboljševanje poslovnih rešitev in dodatnih storitev.
• Aktivno spremljanje trgov in dejavnosti konkurence ter trendov.

Projektni vodja v martketingu (copywriter)  (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Telemach boš vodil marketinške projekte in opravljal naslednje naloge:
• Načrtoval in izvajal marketinške aktivnosti.
• Sodeloval z marketinškimi agencijami in ostalimi poslovnimi partnerji.
• Pripravljal predstavitvena besedila, promocijska gradiva in ostale promocijske materiale.

Vodja poslovalnice (m/ž)
V našem partnerskem podjetju Telemach boš zadolžen za vodenje ene ali dveh poslovalnic. Tvoje naloge bodo:
• Vodenje in koordiniranje prodajne ekipe.
• Uresničevanja plana prodaje.
• Proaktivno trženje storitev.
• Odgovornost za blagajniško poslovanje.
• Priprava različnih poročil za vodstvo.
Prijavi se

Iskratel

Vodilni evropski ponudnik rešitev za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in energetike ter rešitev na področju medicinskih pripomočkov. Skrbijo za trajnostni in dolgoročni uspeh njihovih strank in partnerjev, pri čemer upoštevajo lokalne značilnosti in se jim prilagajajo.

Pozicije še pridejo.
V kolikor imaš zelo velik interes za Iskratel, to pripiši pri prijavi. Dobrim kandidatom omogočimo tudi priložnosti, ki niso razpisane.
Prijavi se

Sparkasse

Kot komercialna banka je Sparkasse glavna banka malim in srednje velikim podjetjem ter fizičnim osebam, ki iščejo prilagodljive bančne rešitve, storitve in osebni pristop. Z osrednjimi vrednotami – zaupanje, profesionalnost, ustvarjalnost, srčnost in ekološka odgovornost – pa ustvarja dodano vrednost tudi za delničarje, stranke in svoje zaposlene.

Pozicije še pridejo.
V kolikor imaš zelo velik interes za Sparkasse, to pripiši pri prijavi. Dobrim kandidatom omogočimo tudi priložnosti, ki niso razpisane.
Prijavi se

Steklarna Hrastnik

Steklarna Hrastnik je med najboljšimi steklarnami na svetu v segmentu visoko kakovostnih steklenih izdelkov z več kot 150 letno tradicijo. Verjamejo, da lahko dosežejo zastavljene cilje le z odlično ekipo, kjer odnosi temeljijo na transparentni komunikaciji in zaupanju, zato temu in osebnostni ter poslovni rasti zaposlenih namenjajo veliko pozornosti.

Raziskovalec (m/ž)
Steklarna Hrastnik išče mladega, zagnanega in motiviranega kariernega začetnika, inženirja avtomatike, mehatronike, elektrotehnike ali strojništva, za delovno mesto vodenje raziskovalno-razvojnih projektov:
• Priprava projektnih nalog, strokovna koordinacija projektnega dela.
• Poročanje in diseminacija projektnega dela.
• Zagotavljanje realizacije programa dela s svojega področja dela vzdrževanje evidenc s svojega področja dela.

Procesni inženir (Elektronik) (m/ž)
Naše partnersko podjetje Steklarna Hrastnik išče inženirja elektrotehnike ali mehatronike, ki bo v oddelku elektro-vzdrževanja optimiziral delovne procese:
• Delo na projektih in izdelava načrtov za različna postrojenja.
• Preventivno vzdrževanje.
• Priprava podlag za investicije s področja elektrotehnike, avtomatizacije.
Prijave se

Pristop

Pristop je marketinška agencija, ki podjetjem v regiji JV Evrope pomaga prepoznati poslovne priložnosti in učinkovito reševati poslovno-komunikacijske izzive. Sodeljujejo z najpomembnejšimi lokalnimi in globalnimi podjetji ter vladnimi, nevladnimi in mednarodnimi organizacijami. Od kandidatov pričakujejo, da so proaktivni, odgovorni, delovni, polni znanja in želni novih izkušenj.

Pozicije še pridejo.
V kolikor imaš zelo velik interes za Pristop, to pripiši pri prijavi. Dobrim kandidatom omogočimo tudi priložnosti, ki niso razpisane.
Prijavi se

Odvetniška družba Sibinčič Križanec

Odvetniška družba Sibinčič Križanec je mlada in dinamična odvetniška družba, ki se ukvarja z gospodarskim pravom, prevzemi in združitvami, zastopanjem v gospodarskih sporih in insolvenčnim pravom.  V družbi dajejo velik poudarek na ravnovesje med osebnim in poslovnim življenjem. 

Odvetniški pripravnik (m/ž)
V Odvetniški družbi Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. boš reševal izzive na področju gospodarskega prava: 
• Skrbel za pripravo pogodb, vlog in aktov. 
• Samostojno izvajal manjše projekte na področju korporacijskega prava.
Izvajal pravno svetovanje. 

V ožji izbor za to delovno mesto prideš, če si univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava in imaš pravosodni izpit.  Zaželene so tudi izkušnje s področja korporacijskega prava.
Prijavi se

SETCCE

Podjetje SETCCE d.o.o. je vodilna družba za e-poslovanje na slovenskem trgu. Podjetje uporabnikom omogoča visoko tehnološko digitalizacijo poslovanja, zagotavlja uporabnikom prijazno podpisno tehnologijo in ustvarja trende na področju digitalnih transakcij in e-podpisovanja.

Svetovalec v prodaji (m/ž)
V našem partnerskem podjetju SETCCE boš skrbel za prodajo storitev ključnim uporabnikom in opravljal naslednje naloge:
• Neposreden stik in predstavitve storitev uporabnikom.
• Usklajevanje z notranjimi organizacijskimi enotami, ki so potrebne za izvedbo storitev in spremljanje izvajanja pogodbenih storitev.
• Analiza potreb uporabnikov in priprava poročil, ponudb in pogodb.
• Vzdrževanje baze kupcev s ciljem samostojnega zaključevanja poslov.

Produktni vodja (m/ž)
V našem partnerskem podjetju SETCCE boš vsebinsko vodil produkt in oblikoval uporabniško izkušnjo:
• Priprava konceptov razvoja produkta, projektnih načrtov in vodenje investicijskih projektov.
• Analiza potreb trga, kupcev, uporabniških in funkcionalnih zahtev, tehnologij, organizacijskih in zakonskih osnov.
• Priprava strokovnega  usposabljanja s področja uporabe produkta ter svetovanje prodaji in naročnikom.
 
Junior razvijalec (m/ž)
V našem partnerskem podjetju SETCCE boš reševal kompleksne programerske izzive. Tvoje naloge bodo:
• Razvijanje na lastnih procesnih platformah.
• Načrtovanje in razvijanje programskih rešitev v kompleksnih okoljih.
• Optimizacija rešitev glede na potrebe strank.
Prijavi se